FEBE SCRAP s.r.o. je společností zaměřenou na obchod s druhotnými surovinami, převážně se železným šrotem. Další komodity jsou slévárenské koksy, surová železa, feroslitiny.

Firma se specializuje na dodávky slévárnám a ocelárnám v České republice a okolních zemích. Mezi hlavní exportní trhy patří Itálie, Slovinsko, Rakousko, Německo, Polsko, Maďarsko a Slovensko.


Projekt EU-OPZ

Díky kapitálovému propojení se skupinou Multicraft Group nabízíme obchodním parterům jistotu a stabilitu.

Vlastníme několik areálů na zpracování druhotných surovin a také máme široké portfolio prověřených dodavatelů. Díky tomu jsme schopni nabídnout prakticky všechny druhy železného šrotu upraveného na vstupní surovinu pro ocelárny i slévárny. Všechny materiály splňují normu ČSN 420030, ale také specifikace European Steel Scrap Specification. Obchodním partnerům nabízíme maximální servis, odběratelům dodávky just-in-time v kvalitě přesně dle požadavků, dodavatelům výborné platební podmínky. Sesterská společnost FEBE TRANS disponuje 20 kamiony vhodnými na přepravu šrotu, což dává jistotu a stabilitu v dodávkách.