Ocelárenské šroty

 • druh 12 - starý těžký odpad upravený, rozměr max.150x50x50mm, tloušťka nad 6mm
 • druh 13 - starý těžký odpad nad 4mm
 • druh 15 - starý těžký odpad nad 8mm
 • druh 16 - starý těžký odpad neupravený
 • druh 21 - nový lehký odpad
 • druh 27 - starý lehký odpad
 • druh 33 - balíky nového lehkého odpadu
 • druh 36 - balíky starého ocelového odpadu
 • druh 51,52 - ocelové třísky

Slévárenské šroty

 • druh 21 - nový lehký odpad
 • druh 33 - balíky nového lehkého odpadu, balíky 300x300x300mm
  (hlubokotažný plech, křemíkový plech)
 • druh 38 - brikety z ocelových třísek
 • druh 61 - volně ložené odstřižky z hlubokotažného plechu
 • druh 71 - kupol
 • druh 71-výpalky - výpalky z plechů, rozměr 400x400mm, síla stěny min.10mm
 • druh 71-kolejnice - kolejnice upravené na 40-50cm

Litinový šrot

 • druh 213-02 - litina upravená do 40cm
 • druh 213-06 - litina neupravená
 • druh 213-07 - litinové třísky
 • druh 213-08 - brikety z litinových třísek