Společnost FEBE SCRAP s.r.o. úspěšně zahájila realizaci projektu s registračním číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0011933 a názvem Vzděláním k rozvoji společnosti II. Cílem projektu je zvýšit znalosti zaměstnanců společnosti. V rámci projektu jsou pořádány kurzy ve vybraných aktivitách s cílem proškolit 10 zaměstnanců. Projekt je financován Evropskou Unií přes Operační program Zaměstnanost.