Společnost FEBE SCRAP s.r.o. bude v období od 1.2.017 do 30.9.2018 realizovat projekt s registračním číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004280 a názvem Vzděláním k rozvoji společnosti.

Cílem projektu je proškolit pracovníky společnosti v oblasti počítačových kurzů pro koncové uživatele, měkkých manažerských dovedností a účetních znalostí.

Osnova jednotlivých kurzů byla sestavena tak, aby účastníci mohli získané znalosti a dovednosti využít při své každodenní činnosti, tj. ukázka možných situací bude uvedena na jednotlivých příkladech z praxe.

Tento projekt je financován Evropskou unií v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

 


 

Společnost FEBE SCRAP s.r.o. realizuje v období od 1.2.017 do 30.9.2018 projekt s registračním číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004280 a názvem Vzděláním k rozvoji společnosti.

Do konce srpna se uskutečnily kurzy z oblasti měkkých manažerských dovedností a účetní oblasti. Tyto kurzy byly pro zaměstnance velmi přínosné vzhledem k získání nových informací a možností probírat příklady ze své každodenní praxe.

Tento projekt je financován Evropskou unií v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

 Vzhledem k dřívějšímu proškolení všech plánovaných kurzů byl projekt s číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004280 a názvem Vzděláním k rozvoji společnosti k 31.7.2018 ukončen. Dle odezvy ze strany účastníků byly kurzy pro ně velkým přínosem a výhodu spatřují v možnosti využít poznatky ze školení ve své každodenní praxi.

Tento projekt byl financován Evropskou unií v rámci Operačního programu Zaměstnanost.